Chính thức tăng trần giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông lên đến 04 triệu đồng/chiều

Chính thức tăng trần giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông lên đến 04 triệu đồng/chiều

Tin tức hàng không, Uncategorized
Từ hôm nay, chính thức tăng trần giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông lên đến 04 triệu đồng/chiều theo quy định tại Thông tư 34/2023/TT-BGTVT. Tăng trần giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông Thông tư 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản từ ngày 01/3/2024 như sau: Nhóm Khoảng cách đường bay Mức tối đa (đồng/vé một chiều) I Dưới 500 km   1. Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội 1.600.000 2. Nhóm đường bay khác dưới 500 km 1.700.000 II Từ 500 km đến dưới 850 km 2.250.000(tăng 50.000) II Từ 850 km đến dưới 1.000 km 2.890.000(tăng 100.000) IV Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km 3.400.000(tăng 200.000) V Từ 1.280…
Read More