Hotline

033 959 4462

Hỗ trợ đại lý

090 689 7705

Hướng dẫn nhập danh sách khách đoàn nhanh chóng

Mẫu nhập dữ liệu hành khách bay kèm thông tin liên hệ

mr vu ngoc loi

mr dinh van nguyen

Mrs hoang thanh thuy

Mrts vu hoang quan 30/08/2011

Miss vu thi thu 16/09/2015

loivu78@gmail.com 0987654321  vu ngoc loi 

vu ngoc loi

dinh van nguyen

hoang thanh thuy

vu hoang quan 30/08/2011

vu thi thu 16/09/2015

vu ngoc loi loivu78@gmail.com 0987654321

Từ trên xuống: hệ thống sẽ nhận đủ số tên khách vào số khách mà ban đầu đã chọn. ví dụ có 5 tên khách hàng mà có 4 ô thì hệ thống cũng chỉ nhập 4 tên từ trên xuống. hay có 6 ô nhưng có 5 dòng tên khách thì hệ thống cũng chỉ nhập đủ 5 ô

Từ dưới lên: hệ thống sẽ tự động nhận dòng cuối cùng trong danh sách paste là dữ liệu bên “THÔNG TIN LIÊN HỆ” không cần theo thứ tự các trường, hệ thống sẽ tự nhận định ô email sẽ là có ký tự “@”, trường số điện thoại sẽ là đầu số”0″ hoặc “+84”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *